Rævejagter 2021

Rævejagter

I 2021 bliver der afholdt rævejagt i Sparkær lørdag d. 6. februar kl. 8.30, mødested
ved klubhuset på Bækkegårdsvej 40D. Foreningen sørger for rundstykker. Husk tilmelding
af største ræv skudt i sæsonen senest ved morgenparolen. Der vil efterfølgende
være gule ærter eller suppe i klubhuset. Tilmelding til Tage Jacobsen på mobil
tlf.: 29 13 14 77 senest onsdag d. 3. februar 2021.