Året der gik:

Formandens Beretning.

Først vil jeg byde velkommen til alle.
Skal vi rejse os, for at mindes de af vore venner som er gået til de evige
jagtmarker. Tak.
Som vanligt vil jeg starte med vildt bestandene. Efter en meget lang og tør
sommer ser det ikke for godt ud. Markvildtet er gået noget tilbage, dog ikke
så meget som frygtet. Kyllingerne har jo manglet væske. For ænderne ser godt
ud, men det er måske fordi, der ikke er så mange vandhuller som normalt.
Råvildtet er gået meget tilbage, lammene er ikke store og der er ikke mange
råer med tre lam. Måske skal vi til at frede bukkene, i hvert fald de store så de
bedste gener bliver givet videre. Alt vildt får jo også stor konkurrence har andre
dyr/fugle. Så hvis vi skal øge bestandene, må vi gøre noget ved de arter, som
vi har muligheden for. Mårhundene som der er rigtig mange af, er det på høje
tid vi gør noget ved. De må som bekendt reguleres døgnet rundt, også ved lys
og fælder. Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skal tilbyde skydepræmie for
nedlagte mårhunde, eller måske indkøbe fælder for at nedbringe antallet.
Persondataloven: Her i foreningen har vi lagt os opad Jæger-Forbundets
retningslinjer, dvs. det kun er formand og kassere som kan gå ind på databasen
for at se adresser og mobilnumre. Som bekendt sender vi SMS’er ud til jer.
Husk at I har altid mulighed for at blive slettet fra SMS-listen hvis det ønskes.
Jægerforbundet arbejder på en omlægning af de nuværende kredse, så afstandene
bliver mindre, håber jeg. Kreds 2, som vi er en del af, går fra vestkysten
– op til Limfjorden – ned til Skjern og til Hammershøj i øst.
Angående ned skydningen af hunulven ved Ulfborg så har Jægerforbundet
ekskluderet manden fra jægerforbundet. Det ved jeg ikke helt, om jeg personlig
er enig i? Vi har jo som bekendt et retssamfund, hvilket jo betyder at domstolene
der dømmer i enkelt sager. Dommen lød jo ikke på frakendelse af jagttegnet
og dommen er efterfølgende anket til landsretten. På den baggrund burde Jægerforbundet
måske havde ventet på landsrettens afgørelse. Ellers har det været
et rigtig godt år for vores forening. De enkelte arrangementer vil Anja og Tage
berette om. Et enkelt arrangement vil jeg dog rose. Det var Bukkepral hvor tre
af vores unge medlemmer var oppe på Mønsted skolen og fremviste en råbuk
til eleverne fra udskolingen. Efterfølgende blev eleverne fra 7-9 klasse indbudt
til et komme ud på skydebanen om aften, for at prøve lerdueskydningens svære
kunst. Dog vil jeg sige at vi jo som oplyst sidste år, har haft bukkejagten udlejet
til ikke-medlemmer af vores forening, dog havde egne medlemmer første ret.

Der var 2 af hver. Ingen buk fandt vej til at bliver skudt. På vores Facebook side
må I som medlem gerne lægge ting som er jagt relaterede, dvs. billeder fra jagt
og lignende. Viborg jægeres fællesudvalg havde i sommer en udflugt til Store
Vildmose, hvor der var mulighed for at se krondyr og vildsvin, hvilket vi så.
Vildmosen ejes af Åge V. Jensens Fonde. Her i efteråret har vi fået en henvendelse
fra Birkesøgruppen, som er dem der har hundedressur ved Birkesø.
Gruppen er et samarbejde mellem Skals-, Låstrup-, Kvols- og Stoholm jagtforening
og på sigt måske os. Birkesøgruppen har hundedressur om sommeren
og vi har om vinteren så det passer jo fint sammen. Foreningen har været med
på kommunejagt i og omkring Viborg, herunder rågeregulering. I december er
der enkelte pladser som I vil have mulighed for at byde ind på. Men som det er
nogen bekendt får vi ikke mere invitationer til krondyr jagt. Til slut en tak til
alle som har gjort året til en rigtig god oplevelse.
Til slut vil jeg gerne sige tak for et godt år til alle.


Knæk og bræk