Flugtskydning og træning

Der trænes hver onsdag aften fra 1. april til og med 29. juli. Der er mulighed for at træne på jagtbane, trap-banen og kaninbanen til følgende priser: 

• 40 duers jagt bane: 50 kr.


• 24 duers jagt bane: 35 kr.


• Jæger trap 25 duer: 35 kr.


• Super trap 30 duer: 40 kr.


• Kanin 10 duer: 25 kr.

 

Der er selvfølgelig en flugtskydningsinstruktør til stede på banen der vil være
behjælpelig med instruktion af nye medlemmer samt nye skytter/uøvede. Husk
vi har ”fri” skydning den 1/7, hvor du kan skyde alt det du vil for kun 100 kr.

 

Mærkeskydning


Onsdag d. 29. juli er der mulighed for mærkeskydning. Der skydes til en
normal jagtskydningsserie på 40 duer. For at opnå mærke kræves der, uanset
skudantal, (dog ikke mærket 40/40) følgende antal træffere:


• 40/40 mærke ... 40 træf i 40 skud


• Mestermærk ... 36 træf


• Guldmærke ... 34 træf


• Sølvmærke ... 33 træf


• Bronzemærke ...27 træf

 

Gl. Viborgamts holdskydning


I 2019 havde vi 5 hold i turneringen. Det er vores håb, at alle 5 hold fortsætter,
samt yderligere hold kommer til. Sparkær-Mønsted Jagtforening betaler
holdgebyret, men det forudsætter at, man skyder alle hjemmekampene på egen
bane. Har du interesse for at starte et nyt hold eller stå som reserve skal du
kontakte Morten Kristiansen på mobil tlf.: 28 11 64 03 inden 1. marts.

 

Nabodyst

 

Finderup Jagtforening har igen udfordret os til kamp! Hjemmekampen afvikles
på banen i Sparkær onsdag d.16. april kl. 19. Vi må komme med alle dem vi
kan, så mød op! De 4 bedste skytter fra hver forening tæller. Derefter fælles
hygge i vores klubhus. Vi møder op til udekamp mod Finderup tirsdag d. 16.
juni kl. 18.30 på deres hjemmebane i Finderup.

 

Venskabsskydning - Viborg jægernes fællesudvalgsskydning


Venskabsskydning afholdes i år på vores bane onsdag d. 17. juni kl. 19.
Skydningen omfatter 9 foreninger der stiller med hvert deres hold. Der skydes
til 24 duer. De 4 bedste skytter fra hver forening tæller, uanset hvor mange der
deltager fra foreningen. Mød op til en hyggelig aften, vi har brug for netop dig!

 

Præmie- og pokalskydning


Der er Præmie- og pokalskydning søndag d.2. august 2020 kl. 10.30. Efter
velkomst afvikles skydningerne: Lukket ræv og lukket jægertrap. Efterfølgende
er der frokost bestående af kartoffelsalat og grillpølser. Foreningen er vært
for maden. Efter frokost afvikles hovedskydning samt div. lukkede- og åbne
skydninger. På selve dagen inddeles skytterne i grupper. Inddelingen sker ud
fra træningsresultaterne opnået i 2019. På opslagstavlen i klubhuset kan man
se reglerne for placering mm. Der skydes i følgende rækker: Mester, A, B og
Veteran. Det er derfor vigtig at I aflevere jeres skydekort efter hver træning i
klubhuset, da disse danner grundlag for dagens inddeling.

 

Firkant skydning

 

Firkant skydningen afholdes i år søndag den 9. august kl. 9. på skydebanen
i Finderup. Vi skal stille med 6 mand, hvoraf de 5 tæller. De 6 mand udtages
efter følgende regler: 4 bedste træningsresultater samt resultatet fra vores Præmie-
og Pokalskydning den 4. august.

 

Sportingskydning

 

Vi har lejet sporting banen i Stoholm fredag d. 14. august fra kl. 17. til kl. 19.,
hvor der skydes om gode præmier. Efterfølgende er der spisning og hygge i
klubhuset på Bækkegårdsvej 40D. Kom og få en sjov oplevelse på skydebanen
og måske vinde håneretten…