Generalforsamling 

              Generalforsamling 2019

 

Generalforsamling afholdes på Mønsted Kro torsdag d. 21. november 2019.
Vi starter som vanligt med gule ærter eller suppe for generalforsamlingens
deltagere kl. 18. Husk at foreningen er vært for de gule ærter eller suppe. Selve
generalforsamlingen starter kl. 19.30.
Man er naturligvis også velkommen til først at deltage fra kl. 19.30.


Tilmelding til maden til Frank Kudahl på tlf.: 86 64 50 17 senest d. 18.
november. Respektere venligst tilmeldingsdatoen af hensyn til kroens disponering
af mad og personale til arrangementet.


Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på
dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Husk også præmiering af flotteste bukkeopsat skudt i
Danmark. Der er udloddes et gavekort på 500 kr. til den jæger der fanger/skyder
flest kg mårhund frem til generalforsamling 2019. Igen i år udlodder vi 4
gavekort, 2 stk. på 1.000 kr. og 2 stk. på 500 kr. Gavekortene kan kun indløses
ved en af vore annoncører i medlemsbladet 2019. For at deltage i lodtrækningen
skal man købe et lod til en pris af 50 kr. som sælges inden starten af
generalforsamlingen. Det er muligt at købe mere end ét lod pr deltager.


Herudover vil der blive uddelt pladser til deltagelse i kommunejagter i de
bynære plantager ved Viborg.