Medlemskab af Sparkær-Mønsted Jagtforening
Ifølge vedtægterne kan alle, der ønsker det, blive medlem af foreningen. Pt. er vi knap 200 medlemmer, og foreningen arrangerer flugtskydninger, riffelskydninger, præmiewhist i vinterhalvåret, fællesjagter, hundedressur, madlavning mm. Er du interesseret i medlemsskab af Sparkær-Mønsted Jagtforening, kontakt da venligst kasserer Vagn Jensen eller Åge Steffensen.
Kontingent til Jægerforbundet og den lokale forening fordeler sig således:
Medlemskategori               DJ’s andel     Foreningsandel                   Total

Ordinær                              736,- kr.        150,- kr.                              886,- kr.
Junior                                  125,- kr.        0,- kr.                                  125,-

Ungdom                              368- kr.        150,- kr.                              518,-

Senior                                 444,- kr.        150,- kr.                              594,-

Husstand                             368,- kr.        150,- kr.                              518,-

Ekstraordinær                     50,- kr.          150,- kr.                              200,-

Kursist                                 0,- kr.            0,- kr.                                 0,-

Er rettet af Åge Steffensen.

Kursist er nye jagttegns indehaver.

Seniormedlemsskabet kan opnås hvis man er født før 1948. Kontakt da Vagn eller Åge med oplysning om fødselsdag og medlems nummer. Skulle man mod forventning ønske at blive udmeldt, kan det foretages via jægerforbundets hjemmeside. Hvis du ikke betaler kontingentet over PBS, opkræver jægerforbundet et gebyr på 25 kr. Tilmeld dig PBS, så er du sikker på at få betalt til tiden.

 

Medlemsoplysninger

Vi arbejder pt på at lave en SMS liste for kontakt til jer som medlemmer.
Send jeres mobil tlf. til 22 87 98 95, så vil vi forsøge at sende beskeder til jer når der er nyt fra os. Er du ikke interesseret i at få sms bør du også give besked på mobil tlf.: 22 87 98 95.